dinsdag 11 mei 2021

We gaan weer beginnen!

Eindelijk… eindelijk heeft het bestuur SPGIJ toestemming van de gemeente Kampen om weer op te starten met de lessen. Zonder tegenbericht hoopt het bestuur te kunnen starten op 1 juni 2021 met de lessen.

Het heeft heel lang geduurd vanwege de beperkingen van Corona maar in goed overleg met de beleidsambtenaar van de gemeente vinden ook zij het noodzakelijk en nodig voor onze ruiters dat we weer kunnen beginnen. Misschien moet er geschoven worden in de lessen, zodat iedereen toch op een efficiënte manier de lessen kan volgen.

Alle ruiters en vrijwilligers hebben een e-mail ontvangen met daarin de vraag om te laten weten of ze weer terugkomen op de gebruikelijke dag en tijd. Heb je geen e-mail ontvangen? Neem dan contact op met ons!