Uitnodiging Gemeenteraad

Onderstaande brief is verzonden naar alle leden van de Gemeenteraad en deze hebben aangegeven dat ze deze avond komen. Graag willen we deze uitnodiging ook onder uw aandacht brengen en zouden het fijn vinden als er ook ouders of begeleiders van onze ruiters deze avond kunnen komen.

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Met circa 182 gehandicapten en 80 vrijwilligers neemt de Stichting Paardrijden Gehandicapten IJsselmuiden een grote plaats in in het (sociale) leven van Kampen en IJsselmuiden. Maar de laatste jaren maakt het bestuur zich zorgen over de toekomst om deze belangrijke spilfunctie te kunnen blijven vervullen.

Als bestuur namen wij kennis van het feit dat er niet bij ieder raadslid bekend is wat we zoal als belangrijk werk doen in de manege. Om in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen na te denken over onze rol in de samenleving wil het bestuur van de SPGIJ de politiek inspireren om elkaars behoeften, motivaties en mogelijkheden beter te leren kennen.

Wij denken dat politici en burgers vaker hetzelfde willen dan dat ze van elkaar weten. Om die reden willen wij alle raadsleden en toekomstige leden uitnodigen voor een informatieavond in de manege op donderdag 1 maart 2018. U wordt om 19.30 uur verwacht in de kantine van de manege SPGIJ aan de Oosterholtseweg 11b in IJsselmuiden.

Onze voorzitter zal een korte uitleg geven hoe deze manege tot stand is gekomen. Ook zal hij vertellen wat het werken in de manege inhoudt, zoals het lesgeven onder het zadel aan mensen met een verstandelijke, lichamelijke en of visuele handicap. Tevens wat het betekent voor een meervoudige gehandicapte om een half uur op een huifbed te liggen. Daarna zullen vrijwilligers een demonstratie geven met het rijden onder zadel en menners een demonstratie van het huifbedrijden. Wij beloven u dat er zaken aan bod komen die echt leuk en interessant zijn!

Kortom, het wordt een interessante en leerzame avond die u vast niet snel zult vergeten, want u mag zelf ook een ritje maken op het huifbed en zo te ondervinden wat het met u doet.

Wilt u wel/niet aanwezig zijn? Meld u dan aan bij bettybartels@home.nl

Graag tot ziens op donderdag 1 maart om 19.30 uur!

Met vriendelijke groet,

Namens Bestuur SPGIJ
Betty Bartels, secretaris