vrijdag 3 maart 2023

Schenking van de VriendenLoterij

Van de VriendenLoterij ontvingen we een bedrag van € 1256,- als extra financiële steun voor de gestegen energiekosten de afgelopen periode. De bijdrage komt voort uit de extra schenking van 5,6 miljoen euro die is vrijgemaakt voor clubs en verenigingen.

Op deze manier biedt de VriendenLoterij een financiële steun in de rug aan ruim 2.400 clubs en verenigingen in tijden van hoge energiekosten, van sportclubs tot muziek-, toneel- en theaterverenigingen.

Naast de VriendenLoterij willen we ook alle deelnemers die ons op deze manier steunen bedanken!