Aanschaf 2e huifbed dichterbij dankzij gift Steunfonds Zorg

Met dank aan Steunfonds Zorg is door een gift van € 2.000,- de aanschaf van een tweede huifbed een stapje dichterbij gekomen.

Het Steunfonds biedt de mogelijkheid een aanvraag te doen voor (financiële) ondersteuning van activiteiten en middelen, die bijdragen aan de zorg aan verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten. Veelal betreft deze aanvragen zaken die niet of onvoldoende via het reguliere circuit worden ondersteund. Aanvragen kunnen worden gedaan door particulieren en zorginstellingen, zoals dagverblijven, gezinsvervangende tehuizen en scholen. Lees meer op www.steunfondszorg.nl.